3D prikaz stana
Kvadratura prostorija
Br. Prostorija Površina (m2) Obim
1 Soba    
2 Soba    
3 Dnevni boravak    
4 Soba    
5 Soba    
6 Kupatilo    
7 Hodnik    
8 WC    
9 Terasa    
10 Terasa    
11 Terasa    
12 Kuhinja    
Skica
Položaj na etaži